Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

DOCUMENTAIRE : TRANSMISIOA / DOCUMENTAIRE : TRANSMISIOA

Spectacle / Ikusgarri

  • Lieu / Lekua : Espace culturel Larreko
  • Tout public
    Deneri idekia
  • Durée
    Iraupena
    1:00
Jeudi 07 décembre
Abenduaren 07a osteguna
19:00
DOCUMENTAIRE : TRANSMISIOA
Organisateur / Antolatzaile :

Eusko Ikaskuntza Iparralde et Olentzeoren Lagunak

Le documentaire Transmisioa accompagne l’association Olentzero Lagunak en Argentine.

En effet, l’association a fait le tour des maisons des basques argentines pour transmettre les traditions basques autour d’Olentzero.

Le documentaire sera diffusé le jeudi 7 décembre 2023 à 19h, espace culturel Larreko.

Entrée gratuite.

Transmisioa dokumentalak Argentinako Olentzeroren Lagunak elkarteari laguntzen dio.

Izan ere, elkarteak argentinako baskoen etxeak bisitatu ditu Olentzeroren inguruan euskal tradizioak transmititzeko.

Abenduak 7, 19:00 Larreko kulturgunean.

Urririk.