Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

ALABAITA / ALABAITA

Spectacle / Ikusgarri

  • Lieu / Lekua : Hall de LARREKO
  • Tout public
    Deneri idekia
  • Durée
    Iraupena
    28 jours
Samedi 02 avril
Apirilaren 02a larunbata
Heures d'ouverture de LARREKO.
ALABAITA
Organisateur / Antolatzaile :

Arantxa et Jacques LANNE

Arantxa Lannes est une artiste plasticienne et chorégraphique.

Son travail questionne le corps ; sa présence dans l’espace, ses mouvements, sa force expressive, suggestive et ce qu’il peut révéler ou cacher des aspirations et des tourments intérieurs. Cette force évocatrice est renforcée par le travail sur la couleur, et sûrement plus encore, la lumière, toujours présente, même dans l’obscurité.

Ici, le corps est toujours lié à son environnement : il s’y ancre, il s’y fond, il s’y organise où se désorganise, jusqu’à ce que la matière organique compose un paysage aux multiples lignes d’horizons.

 

Depuis son plus jeune âge, Jacques LANNES n’est jamais loin de son appareil photographique. Cela lui permet de mettre en relation son imaginaire avec ce qu’offrent la nature ou les réalisations humaines, loin du bruit de l’actualité et de l’immédiateté.

Sans délaisser les sujets figuratifs, il se tourne aujourd’hui davantage vers la matière brute, organique, pour un rendu insolite, qui révèle du sujet ou de l’objet photographié des aspects insoupçonnés.

Arantxa Lannes artista plastiko eta koregrafikoa da.

Haren lanak gorputza esploratzen du ; espazioan duen presentzia, haren mugimenduak, haren adierazgarritasuna edota gogo-pizgarritasuna, eta gure nahikunde edo nahasmenetaz  zer erakuts edo gorde dezakeen. Gorputzak duen indar gogorazle hori azkartzen du koloreari buruzko lanak, eta are gehiago, argiaren presentziak, taula guzietan, ilunpean ere.

Hemen, gorputza bere inguruneari lotua da beti, eta bertan ainguratzen da, hondoratzen da, antolatzen edo nahasten da, materia organikoak zerumuga-lerro ugariko paisaia osatzen duen arte

 

Gaztarotik, bere argazki tresnatik ez da sekula urrun Jacques LANNES. Naturak eta gizakiek eskaintzen dutenarekin, bere irudimena harremanean jartzen du, zaratatik, aktualitatetik eta berehalakotik urrun.

Gai figuratiboak baztertu gabe, gaur egun landugabeko materia gordin edo organikoei interesatzen da, ezohiko emaitzarekin, sujetoaren edo argazkiz hartua izan den objektuaren ez ustezko itxurak agertaraziz.