Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

Présentation / Aurkezpena

L’Espace culturel Larreko, équipement municipal de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle peut accueillir 334 personnes en configuration assise (dont 8 places pour les personnes à mobilité réduite) et jusqu’à 896 personnes en configuration debout. L’équipement technique (son, éclairages, équipements scéniques) répond aux nouvelles exigences artistiques et de sécurité.

Théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, spectacles jeune public, expositions picturales ou sculpturales, toutes les expressions artistiques et culturelles y trouvent leur place.

L’Espace culturel Larreko est indéniablement un lieu culturel incontournable. Il constitue le lieu d’animation culturelle principal de la commune. Loin d’être réservé aux seuls grands spectacles, il peut être loué et peut accueillir en dehors de la programmation municipale, des événements différents comme des conférences, des colloques ou encore des manifestations organisées par les associations.

Il est également le lieu où se déroulent de nombreux spectacles de fin d’année de la vallée de la Nivelle (écoles, associations, cours de danse) ainsi que des répétitions tout au long de l’année.

Larreko kulturgunea Senpereko herriko ekipamendua da. 334 jende jarririk (horietan 8 leku ahalmen urriko pertsonentzat) eta 896 pertsona xutik errezebitzen ahal ditu. Ekipamendu teknikoak (soinua, argiak, eszena ekipamenduak) erantzuten die eskakizun artistikoei eta segurtasun neurri berriei.

Antzerkia, musika, dantza, txotxongiloak, zirkua, gazteendako ikusgarriak, pintura eta zizelkaritza erakusketak… espresio artisko eta kultural guziek beren lekua atxemaiten dute.

Ezin da uka leku saihestezina dela Larreko kulturgunea. Herriko kultur animazioaren gune nagusia da. Ez da ikusgarri handientzat bakarrik atxikia den lekua bainan alokatzen ahal den leku bat da ere. Herriko programaziotik kanpo, gertakari desberdinak errezebitzen ahal ditu: mintzaldiak, mintegiak edo elkarteek antolatutako gertakariak.

Urdazuriko ibarraren urte bukaerako ikusgarri ainitz iragaiten dira (eskolak, elkarteak, dantza kurtsoak) baita ere urte osoan errepikak.

Projet culturel / Kultur proiektua

Le service culturel de la Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle impulse, coordonne et organise tout au long de l’année, pour tous les publics et avec le concours de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, de multiples manifestations culturelles et artistiques.

Partaideen laguntzarekin (instituzioak eta elkarteak), Senpereko herriko kultur zerbitzuak urte guzian ekitaldi artistiko eta kultural anitz bultzatzen, koordinatzen eta antolatzen ditu publiko guztientzat.

Location de l’espace / Gunearen alokatzea

L’Espace culturel Larreko peut s’adapter à tous types d’événements : spectacles, séminaires, galas, conférence, forums, expositions, salons…

Ekitaldi mota guzieri egokitzen ahal da Larreko kulturgunea: ikusgarriak, mintegiak, gala gaualdiak, konferentziak, foroak, erakusketak, saloiak…

Tarifs pour la location de l’Espace Culturel Larreko / Larreko kulturgunea alokatzeko prezioak
Fiche technique /Fitxa teknikoa
Informations complémentaires / Xehetasun gehiagorentzat
Service culturel de la mairie /Herriko Etxeko kultura zerbitzua

05 59 54 10 19
culture@senpere64.fr