Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

GOSPEL / GOSPEL

Spectacle / Ikusgarri

  • Lieu / Lekua : Église Saint-Pierre
  • Tout public
    Deneri idekia
  • Durée
    Iraupena
    1h00
Dimanche 09 décembre
Abenduaren 09a igandea
15h30
GOSPEL
Réservation / Erreserba :

Libre participation au public

Organisateur / Antolatzaile :

Culture et Patrimoine Senpere

Du Gospel au pays des bandas,
Le Gospel prend racine dans l’histoire de l’esclavage sur des terres qui deviendront un jour les États Unis d’Amérique. Arrachés à leur pays natal, convertis de force au culte protestant, les esclaves surent adapter leurs chants d’exil, de travail et de foi, et raconter à leur manière la bible et les évangiles : en anglais, « God spell » signifie « parole de Dieu ». C’est l’espoir d’un monde meilleur après les souffrances terrestres.
Au pays des Bandas, le seul ensemble local dédié au Gospel dans le département des Landes, a vu le jour voici 15 ans. Il compte aujourd’hui 30 choristes qui chantent «a capella » sur des arrangements de Charles Henri Roux.

Gospeletik txarangara.
Esklabotasunaren historian oinarritzen da Gospela, egun batez Ameriketako Estatu Batuak bilakatuko diren lurraldeetan. Beren sorterritik iraitziak, kultu protestantean bortizki konbertituak, esklaboek beren erbeste, lan eta fedeko kantuak egokitzen eta Biblia zein Ebanjelioen kondatzen jakin dute : ingelesez, “God spell” terminoak “Jainkoaren hitza” erran nahi du. Mundu hobe baten esperantza, lurrean bizitu sufrimenduen ondotik.
Txarangen munduan, duela 15 urte Landesetan sortu zen Gospelari zuzendutako tokiko taldea bakarra da. Gaur egun, Charles Henri Rouxen moldaketekin “acapella” kantatzen duten 30 kantariz osatua da.