Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

NUNDIK / NUNDIK

Spectacle / Ikusgarri

  • Lieu / Lekua : Espace culturel Larreko
  • Tout public
    Deneri idekia
  • Durée
    Iraupena
    30 minutes
Mardi 11 décembre
Abenduaren 11a asteartea
10h00
NUNDIK
Réservation / Erreserba :

Entrée libre

Organisateur / Antolatzaile :

Affaires culturelles de Saint-Pée-sur-Nivelle

Nundik est un spectacle de la compagnie Kiribil pour les tout-petits, à partir de 6 mois, spécialement conçu pour la toute petite enfance.

Nundik propose à l’enfant d’explorer avec lui la question de l’origine, par un travail sensoriel, propositions musicales sur la naissance du son, de la musique et du langage, travail corporel et théâtral autour de sculptures anthropomorphes en bois, approche du masque neutre…
D’une durée de 20 à 30 minutes, Nundik est une suspension artistique et poétique, autant pour les enfants que pour leurs encadrants.

Nundik haur ttipiei zuzendutako ikusgarria da, 6 hilabetetik goti.

Nundik ikusgarriak jatorriaren inguruan elgarrekin hausnartzea proposatzen dio haurrari, zentzuak erabiliz : soinua, musika eta mintzairaren sortzeari lotutako musika proposamenak, gorputz eta antzerki lana egurrezko eskultura antropomorfoen inguruan, maska neutroaren ezagutza…
20 eta 30 minutu arteko iraupenarekin, Nundik geldialdi artistiko eta poetikoa da, haurrentzat zein arduradunentzat.