Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com

Et pourtant la jeunesse danse / Et pourtant la jeunesse danse

Spectacle / Ikusgarri

  • Dès ans
    urtetik goiti
  • Durée
    Iraupena
    01:00
Dimanche 25 juin
Ekainaren 25a igandea
17:00
Et pourtant la jeunesse danse

Élèves de l’association Aheztarrak

C’est un constat de dire que les mots ne sont plus ceux qu’ils sont; torturés, hâchés, balancés sans poésie ni raison. Où est la féérie dans laquelle nos enfants sont des héros ? L’innocence s’échappe, elle se lasse de nous, de nos principes. Et si je tombe, me rattraperais-tu ? Et si je suis seule, m’accompagnerais-tu ? C’est un constat de dire que les lions, les gazelles et les girafes ont le droit d’être là. Le paysage serait fade si seuls les lions existaient. Notre monde est riche et diversité, tu es le lion, et moi la girafe. Pendant ce temps, la jeunesse rêve, rencontre la poésie et un compagnon de route pour traverser cette aventure qui s’appelle la vie.

Egiaztapen bat da erratea hitzak ez direla zirenak, torturatuak, xehatuak, poesia eta arrazoirik gabe jaurtiak direla. Nun dago gure haurrak heroiak ziren liluramendua? Inonzentzia eskapatzen da, gutaz nekatzen da, gure printzipioetaz. Eta erortzen banintz harrapatuko ninduzuke? Eta bakarrik banintz lagunduko ninduzuke? Egiaztapen bat da erratea lehoiak, gazelak eta jirafak egoteko eskubidea dutela. Paisaia hitsa litzateke soilik lehoiak baleude. Gure mundua aberatsa da, anitza, lehoia zira eta ni jirafa. Bitartean gazteriak amesten du, poesia topatzen du eta bizia deitzen den abenturaren bidelaguna da.